Innowacje tworzą przyszłość

EDUKACJAPlazma – czysta energia dla medycyny

Plazma – czysta energia dla medycyny

Plazma jest pojęciem odnoszącym się do czwartego stanu skupienia materii. Jej nazwa upowszechniła się w pierwszej połowie XX wieku. Naukowcy znaleźli dla niej szereg zastosowań, m.in. w dziedzinie metalurgii, inżynierii materiałowej, elektronice czy medycynie. Dzisiaj z jej właściwości możemy korzystać także na co dzień, jak monitory, telewizory plazmowe.

Innowacje w medycynie

Medycyna jest obszarem, który skupia bardzo dużo uwagi. Postęp technologiczny w takich dziedzinach jak fizyka, chemia, informatyka stał się punktem wyjściowym do przenoszenia kolejnych rozwiązań w dziedzinę medycyny. Plazma została szybko zaadoptowana w szerokim zakresie do potrzeb tego sektora.

Początkowo wykorzystywano ją do sterylizacji sprzętu medycznego wrażliwego na wysoką temperaturę. Sprawdziła się ze względu na silnie bakteriobójcze działanie oraz penetrację w trudno dostępnych miejscach. Następnie zwiększono biokompatybilność implantów poprzez nanoszenie elementów na ich strukturę metodą plazmową. Dalej zaczęto produkować urządzenia elektrochirurgiczne, których łuki elektryczne pracowały w osłonie plazmy argonowej. Rozwiązanie skuteczne, ale dalej niebezpieczne ze względu na ryzyko poparzenia, a nawet trwałego uszkodzenia tkanek.

Bezpieczna plazma

Milowym krokiem, o którym należy wspomnieć, było wyeliminowanie efektu tworzenia łuku elektrycznego i jednoczesnego zastosowania zimnej plazmy CAP (charakteryzującej się temperaturą poniżej 40°C) do potrzeb chirurgii otwartej i laparoskopowej w zakresie cięcia, koagulacji i waporyzacji tkanek miękkich. Pionierski zabieg nożem plazmowym – PlasmaJet firmy Plasma Surgical z wymienionym wyżej rozwiązaniem przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych w roku 2001. Przepływ gazu w komorze bipolarnej prądu stałego pozwolił na uzyskanie ok. 2-centymetrowej wiązki elektrycznie obojętnej plazmy, która w wyniku luminescencji dodatkowo oświetlała pole zabiegowe.

Nóż plazmowy zaczął być wykorzystywany w szeroko pojętej chirurgii tkanki miękkiej, a szczególnie w ginekologii onkologicznej i chirurgii onkologicznej. Operatorzy podkreślają zalety noża plazmowego, np. możliwość usuwania chorej tkanki, przy jednoczesnym oszczędzaniu struktur otaczających. Potwierdzono wyższość tego rozwiązania nad tradycyjnymi, m.in. w usuwaniu zrostów, ognisk endometriozy, wysiewów nowotworowych. Nie powstają obrzęki, niepowołane uszkodzenia, a dzięki eliminacji bakterii (opornych nawet na najsilniejsze antybiotyki) proces gojenia przebiega o wiele szybciej. Przekłada się to bezpośrednio na skrócenie czasu rekonwalescencji pacjentów, co potwierdzają liczne publikacje związane z tą tematyką.

Plazma przyszłością

Stosowanie noża plazmowego wiąże się z wieloma korzyściami – oszczędza pacjenta minimalizując drenaż pooperacyjny, oferuje natychmiastowe działanie bakteriobójcze, przyspiesza proces gojenia, skraca czas trwania zabiegów. Efektem finalnym jest zmniejszenie ryzyka komplikacji medycznych czego dowodem stała się szybka komercjalizacja i popularność technologii w chirurgii tkanki miękkiej.

Więcej informacji w dziale produkty – nóż plazmowy.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi materiałami:

Plasma Jet

Zabieg przy użyciu noża plazmowego (Plasma Jet).

Nasi partnerzy:

Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi. Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?