Innowacje tworzą przyszłość

Stół operacyjny Uro-Max

Kolejna wersja stołów serii Max przeznaczona do zabiegów urologicznych. Blat z włókna węglowego w połączeniu z łatwo demontowanymi podporami urologicznymi i miską jest doskonałym narzędziem do przeprowadzania zabiegów urologicznych szczególnie tam gdzie wymagane jest monitorowanie
pacjenta za pomocą RTG.