Innowacje tworzą przyszłość

EDUKACJAOnkologia – światowe trendy

Onkologia – światowe trendy

Postęp cywilizacyjny pozwolił na wydłużenie średniej długości życia człowieka, ale wraz z tym sukcesem zaczęto notować coraz więcej przypadków chorób nowotworowych. Dzieje się tak dlatego, że z wiekiem zdolności regeneracyjne człowieka (mówimy o „naprawie” komórek) są coraz mniejsze. Duży wpływ na zwiększenie ryzyka mają prowadzony tryb życia i czynnik środowiskowy. Jeżeli problem się pojawi następuje prawdziwa walka, w której liczy się czas, diagnoza, precyzja.

Diagnostyka w czasie rzeczywistym

U podstaw choroby nowotworowej leżą zaburzenia mechanizmów regulujących podziały komórkowe i apoptozę. Od szybkiej i trafnej diagnostyki zależy powodzenie terapii, której celem jest zniszczenie komórek wymykających się spoza kontroli organizmu. W przypadku zmian nowotworowych kwalifikujących się do resekcji istotne jest precyzyjne oznaczenie ogniska nowotworowego. W tym celu wykorzystywane są radiofarmaceutyki, które gromadzą się w zmianie patologicznej i scyntylują. Z kolei sonda promieniowania gamma (WProbe) umożliwia wykrycie i lokalizację zmiany na podstawie emitowanego przez farmaceutyk promieniowania. Dzięki urządzeniu możliwe jest określenie marginesów zmiany, którą planuje się usunąć, a przez to jej resekcja jest dokładniejsza. Dla komfortu operatora sonda gamma jest bezprzewodowa, a wynik i parametry zobrazowane są na monitorze.

Problemy diagnostyczne

Rozsiewy nowotworowe postępują przez układ limfatyczny. Na podstawie oceny stanu tzw. węzłów wartowniczych – czyli leżących najbliżej guza – można zaplanować działania terapeutyczne. W części przypadków, gdy guzy nowotworowe są głęboko zlokalizowane sondy gamma okazują się niewystarczające do uzyskania jednoznacznych wyników. Zastosowanie radionawigacji śródoperacyjnej Sentinella pozwala na obrazowanie zmian przed zabiegiem, w trakcie jego trwania oraz po nim. Dokładność urządzenia oraz całkowite resekcje guzów wraz z zakwalifikowanymi węzłami chłonnymi zostały potwierdzone przez specjalistów i udokumentowane. Na szczególną uwagę zasługują sukcesy w dziedzinach chirurgii raka piersi, nowotworów urologicznych, jelita grubego i innych. Radionawigacja charakteryzuje się bardzo wysoką rozdzielczością uzyskiwaną dzięki zastosowaniu detektora monokrystalicznego i szczelinowych kolimatorów.

Bezpieczna, spersonalizowana chirurgia nowotworów w oparciu o techniki radionawigacji dają nadzieję i szansę na wygraną z rakiem. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi materiałami.

Nasi partnerzy:

Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi. Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?