Innowacje tworzą przyszłość

EDUKACJATermolezja

Termolezja

W bólach przewlekłych spowodowanych zmianami patologicznymi, w których stosowane środki farmakologiczne bywają zawodne, często wykorzystywane są techniki RF w uproszczeniu nazywane termolezją. Jest to małoinwazyjny zabieg, w którym wykorzystywany jest specjalistyczny aparat do termolezji, dzięki któremu możliwa jest całkowita likwidacja doznań bólowych lub znaczne ich obniżenie. Należy podkreślić, że termolezja nie leczy przyczyny bólu (patologii), a jedynie wyłącza drogi, którymi sygnał bólowy jest przenoszony do mózgu. Cieszy się ona dużą popularnością na całym świecie. W Polsce jest stosowana od 25 lat. Tylko w ostatnim dziesięcioleciu liczba placówek, która zdecydowała się na świadczenie tej usługi wzrosła 20-krotnie w stosunku do lat poprzednich, co jest pozytywnym zjawiskiem, ale i świadectwem rozwoju chorób cywilizacyjnych spowodowanych siedzącym trybem pracy oraz brakiem aktywności fizycznej.

Sprzęt medyczny używany do termolezji

Termolezja odbywa się przy użyciu generatora fal o częstotliwości radiowej (tzw. generator RF). Ablacja RF wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym. We wcześniej określoną okolicę anatomiczną pacjenta wprowadza się elektrodę przez kaniulę pod kontrolą aparatu RTG. Po wykonaniu stymulacji czuciowej i ruchowej oraz upewnieniu się, że elektroda jest prawidłowo umiejscowiona, za pomocą generatora RF emituje się prąd o częstotliwości radiowej rzędu 480 kHz. Ten rozchodząc się w tkankach powoduje ruch cząsteczek (atomów i jonów), które zderzając się ze sobą powodują wzrost temperatury w obszarze poddanym ablacji. W wyniku tego oddziaływania następuje neurodestrukcja wybranych włókien nerwowych. Średni czas zabiegu przy pomocy aparatu wynosi 30 minut. Ma on na celu ograniczenie przewodnictwa bodźców bólowych. Termolezja charakteryzuje się około 70% skutecznością, nie prowadzi do trwałego uszkodzenia tkanki nerwowej, a jej efekty utrzymują się długo (przez minimum pół roku). Dlatego tak często aparat wykorzystywany jest w medycynie bólu, neurochirurgii, ortopedii i onkologii jako terapia wspomagająca. Termolezja – co jest ważne – może być powtarzana wielokrotnie.

Kwalifikacja do zabiegu termolezji

Decyzja o zastosowaniu opisywanej metody jest podejmowana przez lekarza prowadzącego po kilku wizytach, gdy dostępne rozwiązania konwencjonalne zostają wyeliminowane ze względu na nieskuteczność lub, jak w przypadku długotrwałego stosowania środków uśmierzających ból, może prowadzić do powstania innych, dodatkowych dolegliwości i schorzeń. Po wykonaniu szeregu badań diagnostycznych przy pomocy specjalistycznych aparatów, uzyskaniu szczegółowej informacji na temat częstotliwości i charakteru bólu przechodzi się do kolejnego etapu, czyli tzw. blokady diagnostycznej. Pacjent przez miesiąc czasu posługując się skalą nasilenia bólu w zakresie 1-10 prowadzi bardzo szczegółową obserwację i notację odczuć bólowych. Gdy założona blokada da pozytywny efekt, pacjent może zostać poddany zabiegowi, wykonywanemu przy pomocy aparatu do termolezji. 

Osoby najczęściej korzystające z tej możliwości należą do grup, u których występują bóle pochodzenia kręgosłupowego, nerwów trójdzielnego, czaszkowych, czy z korzonków nerwów układu współczulnego. Termolezji poddawani są także pacjenci onkologiczni, osoby zmagające się z bólami fantomowymi czy z bólem o podłożu zwyrodnieniowym i osteoporycznym.

Przeciwwskazania

Niestety termolezja nie jest dedykowana wszystkim, którzy zmagają się z przewlekłym bólem. Tego zabiegu medycznego przy pomocy aparatu, nie przeprowadza się u osób, u których występuje ostre stadium choroby i bezpośrednio po nim. Dobra informacja jest taka, że pacjenci po przebytym zawale serca czy udarze mózgu są tylko czasowo wykluczeni z grupy osób kwalifikujących się do jego przeprowadzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi materiałami:

Termolezja

Neurolezja / termolezja

Simplicity III®

Nasi partnerzy:

Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi. Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?